Бир катар тарифтик пландарда интернетти таратуу шарттарынын өзгөрүшү жөнүндө маалымдайбыз

03.06.2021-жылдан баштап, интернетти таратуу шарттарына өзгөртүүлөр киргизилет.

7,28 күндүк абоненттик төлөмү бар топтомдук тарифтердеги абоненттер өз телефондорун интернет түйүнү катары колдонууну уланта алышат, жана, мурдагыдай эле, тарифтик боюнча топтомдон мобилдик интернетти акысыз тарата алышат, бирок көлөмү чектелүү болот.
Көрсөтүлгөн тарифтик пландардагы абоненттер үчүн жаңы «Интернетти тарат»  кызматы 03.06.2021-жылдан баштап жеткиликтүү болот. Бул кызмат абоненттик төлөмдү төлөп, интернетти чектөөсүз таратууга мүмкүнчүлүк берет.


Жогорудагы өзгөртүүлөр, тармакты тынымсыз жакшыртуу жана кызматтарды модернизациялоо зарылдыгына байланыштуу киргизилет.

Таратуу үчүн интернет-трафиктин жеткиликтүү көлөмү (тарифтик боюнча интернет топтомдон):
Абоненттик төлөмү ар 7 күндө төлөнүүчү тарифтер 
Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 1 Гб
Жаны Бирге для звонков неделя, Жаны Бирге для интернета неделя, Бирге для звонков неделя, Бирге для интернета неделя, Жаны Включай звонки апта, Жаны Включай интернет апта, Жаны Включай интернет регион+ апта, Включай звонки апта, Включай интернет апта, Включай интернет регион апта, Включай больше апта, Просто, Просто мини, Твой выбор S, Твой выбор M, Твой выбор L, Сүйлө S, Сүйлө +, Сүйлө Pro, Салам, Можно ВСЁ 2.0, Секретный+ 


Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – чектелген эмес
Жаны Мугалим онлайн, Жаны Включай Больше, Беш сомдук, Мугалим онлайн

Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 9 Гб
Бирге безлимит


Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 8 Гб
Бирге интернет үчүн PRO+IVI

Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 7 Гб
Бирге интернет үчүн +IVI

Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 6 Гб
Жаны Бирге для интернета регион, Бирге для звонков, Бирге для интернета, Бирге для интернета регион, Жаны Включай интернет на месяц, Включай интернет на месяц, Включай интернет на месяц+, Билим Онлайн, Мугалим Онлайн, Gold, Platinum

Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 5 Гб
Жаны Билим онлайн

Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги – 4 Гб
Жаны Бирге для звонков месяц, Жаны Включай звонки, Жаны Включай интернет регион,  Включай интернет регион +, Включай больше, Просто Больше

Эгер баланста 10Мбка төлөө үчүн каражат бар болсо, анда Супер Укмуш+, Начало, Старт, Начало+, Старт+, Мир на связи тарифтеринде күнүнө 10Мб көлөмүндө акысыз түрдө интернет таратуу мүмкүн.


 

https://beeline.kg/ru/aidana