Beeline «Включай студент на месяц» тарифинин мөөнөтүнүн өзгөрүүсү тууралуу маалымдайт

«Включай студент на месяц» тарифтик планынын колдонуу мөөнөтү 2020-жылдын 1-июнунан 2020-жылдын 31-майына өзгөргөндүгү жөнүндө билдиребиз.

https://beeline.kg/ru/aidana