Пландык жумуштар тууралуу 17.01.2023 01:00 - 05:00

Пландык жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу:

01:00-01:15 чейин SMS-центрдин иштөөсүндө кыйынчылыктар каралышы мүмкүн.

02:00-05:00 чейин Beeline.kg расмий веб-сайттардын иштөөсүндө кыйынчылыктар каралышы мүмкүн.

Иштердин жүргүзүлүү убактысы:

17.01.2023 01:00 - 05:00

https://beeline.kg/ru/aidana