Переадресация

Байланыш

Интернет

Переадресация

250 сом/ай ???currency???

Исходящий звонок
Beeline тармак ичинде чалуулар үчүн
500 мин/ай
Звонок
КР башка уюлдук операторлоруна чалуулар үчүн
100 мин/ай
Интернет
Интернет пакет
10 гб/ай
Пакеттер түгөнгөндөн кийин:
Beeline тармак ичинде чалуулар
0.5 сом/мин
КР башка уюлдук операторлоруна чалуулар
2.9 сом/мин
КР орнотулган байланыш операторлоруна чалуулар
4 сом/мин
Түздөн-түз номерлерге: КР орнотулган байланыш операторлоруна кирүүчү чалуулар
3.5 сом/мин
1 МБ баасы
0.5 сом
Эл аралык чалуулар - прайс-барака тууралуу
SMS прайс-барака тууралуу

Тарифке өтүш үчүн өзүңүздүн уюмуңуздагы тиешелүү жакка кайрылыш керек (кураторго).

Тарифти өзгөртүу - акысыз.
Республикалык номерлерге кирүүчү чалуулар - акысыз.
Туздөн-түз номерлерге баардык кирүүчү чалуулар - акысыз, КР орнотулган байланыш операторлоруна кирүүчү чалуулардан сырткары.
Тарифтик планда көрсөтүлгөн тарифтөө, спутник жана премиалдык номерлерге чалууларга жана SMS тиешелүү эмес.
Пакеттер автоматикалык түрүндө айдын биринчи күнүндө берилет. Кошулган мүнөөтөр, пакет активдештерилген убакыттан баштап айдын аягына чейин берилет. Иштетилбеген мүнөттөр айдын аягында, 23 саат 59 мунөттө күйүп кетет.
Пакетти кошкон үчүн абоненттик төлөм толугу менен алынат, канча күн колдонгондон көз каранды.
Баалар бардык салыктар менен көрсөтүлгөн.

Тарифке өтүш үчүн өзүңүздүн уюмуңуздагы тиешелүү жакка кайрылыш керек (кураторго).

Тарифти өзгөртүу - акысыз.
Республикалык номерлерге кирүүчү чалуулар - акысыз.
Туздөн-түз номерлерге баардык кирүүчү чалуулар - акысыз, КР орнотулган байланыш операторлоруна кирүүчү чалуулардан сырткары.
Тарифтик планда көрсөтүлгөн тарифтөө, спутник жана премиалдык номерлерге чалууларга жана SMS тиешелүү эмес.
Пакеттер автоматикалык түрүндө айдын биринчи күнүндө берилет. Кошулган мүнөөтөр, пакет активдештерилген убакыттан баштап айдын аягына чейин берилет. Иштетилбеген мүнөттөр айдын аягында, 23 саат 59 мунөттө күйүп кетет.
Пакетти кошкон үчүн абоненттик төлөм толугу менен алынат, канча күн колдонгондон көз каранды.
Баалар бардык салыктар менен көрсөтүлгөн.

beeline logo answer@beeline.kg