Переадресация

Чалууну кайра даректөө

Сизе келип түшүп жаткан чакырыктарды сиз тараптан көрсөтүлгөн башка номерге которууга мүмкүндүк берет
Переадресация
Звонок
Сиздин түйүндүк телефонуңузга келип түшүп жаткан чакырыктарды сиз тараптан көрсөтүлгөн шаардык, мобилдүү, шаар аралык же эл аралык номерге которууга мүмкүндүк берет.
Профиль
Кирип жаткан чалууларды башка телефонго кайра даректөөнү төмөнкү учурларда белгилөөгө болот:     сиздин линия бош эмес; телефон өчүк; сиз телефон кармоочу зонадан тышкары турасыз; сиз чалууга жооп берүүнү каалабайсыз; сизге стационарлык телефондон жооп кылуу ыңгайлуураак; бардык шарттар.
beeline logo https://beeline.kg/ru/aidana