Выбор номера

Номерди аныктагыч

Сакталган номурлар Сизге чалса, аттары экранда көрүнүп турат

Выбор номера
Смартфон
«Номерди аныктагыч» кызматынан улам, эгерде сиз алардын номерлерин өз телефонуңуздун китепчесине жазган болсоңуз, сиздин телефондун экранында кириш телефон номерлери, SMS жөнөтүүчүлүр же чалгандардын аттары автоматтык түрдө көрүнүп турат.
beeline logo https://beeline.kg/ru/aidana