«Бизнес Эркиндик тарифтик пландар»

Сизге керектүү нерсени гана тандаңыз

Loading...
Жүктөлүп жатат

Тармак ичинде чалуулар жана SMS

er_unlim-icon

Чексиз

Башка тармактарга чалуулар (мүн)

Интернет (ГБ)

Башка тармактарга SMS

Кошуу

arrow-left
er_close

Эгер Сиз биздин корпоративдик кардарыбыз болсоӊуз, тарифти кошуу үчүн мекемеӊиздеги жоопкерчиликтүү адамга (кураторго) кайрылыӊыз.

Маалымат: 0628
Сиздин сурамыӊыз кабыл алынды. Кичи пейилдикке, чалуубузду күтүӊүз
Тилеке каршы, серверде кыйынчылытар болгон үчүн Сиздин маалыматыңыз бизге жөнөтүлгөн жок. Сураныч, кийинчирээк дагы бир жолу жөнөтүп көрүңүз.
«Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү боюнча типтүү келишим». Тиркемени караңыз.

Тарификация:

пакеттер түгөнгөн же абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурларда

er_phone

Beeline тармагы ичинде чалуулар

1 сом/мүн

er_ic_call

Башка моб. тармактарга чалуулар

2,9 сом/мүн

er_ic_call_home

Орнотулган опер. чалуулар

4 сом/мүн

er_letter_beeline

Beeline тармагы ичинде СМС

1 сом/СМС

er_letter_out

Башка моб. тармактарга СМС

1 сом/СМС

er_internet

Интернет

2,9 сом/Мб

Тарификация:

эл аралык чалуулар жана СМС

Өлкө

Багыт

Баасы

Орусия

Жалпы өлкө

4,5 сом/мүн

Казакстан

Алматы, Нур-Султан

башка

3,5 сом/мүн

6,5 сом/мүн

Өзбекстан

Жалпы өлкө

7 сом/мүн

Украина

Жалпы өлкө

18 сом/мүн

Улуу Британия

Орнотулган операторлор

Мобилдик операторлор

7 сом/мүн

36 сом/мүн

Германия

Орнотулган операторлор

Мобилдик операторлор

3 сом/мүн

16 сом/мүн

Түркия

Стамбул

Түндүк Кипр

башка

3,5 сом/мүн

10 сом/мүн

14 сом/мүн

Кытай, АКШ, Канада

Жалпы өлкө

1,9 сом/мүн

Түштүк Корея

Жалпы өлкө

4,5 сом/мүн

Тажикстан

Жалпы өлкө

14 сом/мүн

БАЭ

Жалпы өлкө

14 сом/мүн

Иран

Жалпы өлкө

16 сом/мүн

Түркмөнстан

Жалпы өлкө

12 сом/мүн

Индия

Жалпы өлкө

3 сом/мүн

Пакистан

Жалпы өлкө

6 сом/мүн

Башка өлкөлөр

Башка өлкөлөр

Эл аралык SMS

Башка өлкөлөр

Орусия

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

4,5 сом/мүн

Казакстан

arrow_black_bottom

Багыт:

Алматы, Нур-Султан

башка

Баасы:

3,5 сом/мүн

6,5 сом/мүн

Өзбекстан

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

7 сом/мүн

7 сом/мүн

Украина

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

18 сом/мүн

Улуу Британия

arrow_black_bottom

Багыт:

Орнотулган операторлор

Мобилдик операторлор

Баасы:

7 сом/мүн

36 сом/мүн

Германия

arrow_black_bottom

Багыт:

Орнотулган операторлор

Мобилдик операторлор

Баасы:

3 сом/мүн

16 сом/мүн

Түркия

arrow_black_bottom

Багыт:

Стамбул

Түндүк Кипр

башка

Баасы:

3,5 сом/мүн

10 сом/мүн

14 сом/мүн

Кытай, АКШ, Канада

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

1,9 сом/мүн

Түштүк Корея

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

4,5 сом/мүн

Тажикстан

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

14 сом/мүн

БАЭ

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

14 сом/мүн

Иран

arrow_black_bottom

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

16 сом/мүн

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

12 сом/мүн

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

3 сом/мүн

Багыт:

Жалпы өлкө

Баасы:

6 сом/мүн

Башка өлкөлөр

arrow_black_bottom

Багыт:

Башка өлкөлөр

Эл аралык SMS

arrow_black_bottom

Багыт:

Башка өлкөлөр

*Чалуулардын тегеректөө кадамы – 1 мүн
https://beeline.kg/ru/aidana